Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego wykorzystuje urlop uzupełniający do 22.04.2018 r. Nauczyciel w dniu 11.04.2018 r. złożył wniosek o obniżenie wymiaru zatrudniania (jako uprawniony do urlopu wychowawczego) w okresie 23.04.2018 r. - 22.06.2018 r. 1. Czy dyrektor może dokonać takiego obniżenia wymiaru, mimo że nauczyciel bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim skorzystał z urlopu uzupełniającego? 2. Czy w związku z tym, ze nauczyciel skorzystał najpierw z urlopu uzupełniającego będzie mógł skorzystać z prawa do obniżenia wymiaru zatrudnienia dopiero z początkiem roku szkolnego? 3. Czy dyrektor, mimo nie dochowania przez nauczyciela terminu 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, może wyrazić zgodę na obniżenie wymiaru we wnioskowanym okresie? 4. Czy nauczycielowi, w związku ze zmniejszeniem wymiaru zatrudnienia obniża się proporcjonalnie wynagrodzenie? Proszę o analizę pytania zgodnie z zapisami art. 67d (w tym ust. 2 i 3) ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zmianami).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?