Czy w związku z tym, że był pobierany zasiłek macierzyński z zagranicy należy wydać decyzję przyznającą czy odmowę prawa do świadczenia rodzicielskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka pobierała zasiłek macierzyński do 23.01.2020 r. na dziecko urodzone w dniu 12.06.2019 r. w Wielkiej Brytanii, w której przebywała od 16.02.2008 r. do 14.08.2019 r. W okresie od 15.08.2019 r. wraz z mężem przebywa w Polsce. Pani złożyła wniosek o świadczenie rodzicielskie w dniu 05.02.2020 r. Dokumenty zostały wysłane do rozpatrzenia według zasad czy zachodzi koordynacja. W dniu 11.05.2020 r. została wydana odpowiedź, że tutejszy Ośrodek jest organem właściwym do wydania decyzji.

Czy w związku z tym, że był pobierany zasiłek macierzyński z zagranicy należy wydać decyzję przyznającą czy odmowę prawa do świadczenia rodzicielskiego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX