Czy w związku z trudną sytuacją powiatu i brakiem środków w budżecie powiat może nie wypłacić nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) utworzono specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Czy w związku z trudną sytuacją powiatu i brakiem środków w budżecie spowodowanym m.in. wzrostem wynagrodzeń nauczycieli na skutek ustawy z dnia 13.06.2019 r. o zmianie Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw powiat może nie wypłacić nagród z ww. funduszu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX