Czy w związku z transmitowaniem obrad rady powiatu obywatel, który chce skorzystać z punktu trybuny obywatelskiej powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z transmitowaniem obrad rady powiatu obywatel, który chce skorzystać z punktu trybuny obywatelskiej powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych? Dodać należy, że obowiązek informacyjny będzie spełniony w postaci wywieszenia klauzuli informacyjnej oraz tabliczki informacyjnej dotyczącej nagrywania sesji w widocznych miejscach na sali obrad oraz na drzwiach wejściowych do sali obrad. Kamera będzie obejmować radnych powiatu oraz miejsce trybuny obywatelskiej.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access