Czy w związku z takimi rozbieżnościami w kwestii zasięgu oddziaływania odorowego starosta może wydać decyzję w sprawie ograniczenia oddziaływania opierając się tylko na wynikach kontroli WIOŚ?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta zobowiązał zakład do sporządzenia przeglądu w zakresie emisji związków złowonnych. Zakład przedłożył przegląd, z którego wynika, że nie stwierdza się oddziaływania poza terenem zakładu. Wcześniej WIOŚ na interwencję okolicznych mieszkańców przeprowadzał wielokrotnie wizje terenowe, w wyniku których nie zawsze, ale często, potwierdzał odczuwalność odorów poza terenem zakładu - w sąsiedztwie budynków mieszkalnych (ocena na podstawie prób wyczuwalności zapachu).

Czy w związku z takimi rozbieżnościami w kwestii zasięgu oddziaływania odorowego (w granicach zakładu - przegląd; poza granicami zakładu - WIOŚ) starosta może wydać decyzję w sprawie ograniczenia oddziaływania (z art. 362 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś.) opierając się tylko na wynikach kontroli WIOŚ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX