Czy w związku z rozporządzeniem konieczne jest przedstawianie Raportu o oddziaływaniu na środowisko w formie tabelarycznej oprócz przedstawienia go w postaci tekstowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 652) konieczne jest przedstawianie Raportu o oddziaływaniu na środowisko w formie tabelarycznej oprócz przedstawienia go w postaci tekstowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX