Czy w związku z przeznaczeniem dywidendy do wypłaty właściwym jest zaksięgowanie 30% w bilansie w poz. B - jako pozostałe... - OpenLEX

Czy w związku z przeznaczeniem dywidendy do wypłaty właściwym jest zaksięgowanie 30% w bilansie w poz. B - jako pozostałe rezerwy krótkoterminowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w czerwcu 2011 r. dokonała zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. i przeznaczyła cały zysk na wypłatę dywidendy. W wyniku weryfikacji dokumentów w związku ze zmianą składu Rady Nadzorczej uchwała o podziale zysku została podważona, ponieważ w maju 2011 r. (przed podjęciem uchwały) została zawarta umowa kredytowa na kredyt odnawialny ważny do 30-04-2012 r. z zastrzeżeniem, iż na wypłatę dywidendy za lata poprzednie nie może być przeznaczona kwota przewyższająca 70% dywidendy (100% dywidenda nie została wypłacona, jest zobowiązanie wobec udziałowców).

Czy w związku z korektą księgowań i przeznaczenia dywidendy do wypłaty właściwym jest zaksięgowanie 30% w bilansie w poz. B - jako pozostałe rezerwy krótkoterminowe?

Czy kwota powinna być wykazana w poz. A. VII bilansu jako zysk z lat ubiegłych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?