Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową podatek od tej czynności cywilnoprawnej będzie kwalifikowany jako koszt uzyskania przychodów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową i objęciem przez dotychczasowych wspólników spółki z o.o. udziałów w spółce komandytowej podwyższonych w stosunku do udziałów w spółce z o.o. w związku z przekazaniem kapitału zapasowego na udziały jest kosztem uzyskania przychodu?

Jeśli tak, to czy w spółce z o.o. - przekształcanej, czy też w spółce komandytowej - przekształconej?

A jak rozliczyć inne koszty poniesione w związku z przekształceniem (np.: badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta, opłaty notarialne, koszty doradztwa prawnego, opłata za wpis do KRS itp.)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access