Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółki A, B i C (spółki komandytowo-akcyjne) zostały przejęte przez Spółkę X (Sp. z o.o.). Spółka A posiadała udziały w spółce B i C oraz spółka X (przejmująca) posiadała udziały w spółkach B i C. Spółki zostały przejęte metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.

Czy w związku z przejęciem spółka przejmująca lub spółki przejmowane powinny zapłacić podatek dochodowy?

Wartość udziałów spółki A i spółki X w spółkach B i C przechodzi na kapitał rezerwowy z połączenia. Wartość udziałów spółki A oraz spółki X w spółkach B i C jest wyższa niż ich kapitał podstawowy, zatem kapitał rezerwowy z połączenia będzie miał wartość ujemną.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?