Czy w związku z przedstawionym zezwoleniem typ A na pracę cudzoziemca na terytorium RP będzie przysługiwało prawo do... - OpenLEX

Czy w związku z przedstawionym zezwoleniem typ A na pracę cudzoziemca na terytorium RP będzie przysługiwało prawo do świadczenia wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 17.12.2021 r. Pani X złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko.

Do wniosku dołączyła zezwolenie typ A, z dnia 15.09.2020 r. wydane przez Wojewodę na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 16.09.2020 r. do 15.03.2022 r., na podstawie art. 10 ust. 2 pkt ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Wnioskodawczyni zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia w charakterze pomocniczego robotnika w przemyśle przetwórczym. Ponadto dołączyła potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy z dnia 21.10.2021 r.

Czy w związku z przedstawionym zezwoleniem typ A na pracę cudzoziemca na terytorium RP będzie przysługiwało prawo do świadczenia wychowawczego?

Jakie ewentualnie musiałaby przedłożyć dodatkowo dokumenty, przy ww. zezwoleniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX