Czy w związku z przedłużeniem terminu na udzielenie absolutorium wójtowi, przedłużeniu uległ także termin na rozpatrzenie przez radę gminy raportu wójta o stanie gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) przesunięto terminy na dokonanie procedury absolutoryjnej.

A co z raportem o stanie gminy/powiatu/województwa, który rozpatruje się podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium (art. 28aa ust.4 u.s.g.)?

Czy ma być przedłożony radzie do 31 maja (art. 28aa ust. 1 u.s.g.), czy ten termin też jest przesunięty?

Jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX