Czy w związku z powstałym zobowiązaniem roku 2022 należy posiadać plan finansowy zarówno w roku 2022 jak i w 2023 w przypadku dokonania płatności za zobowiązanie w roku kolejnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina realizuje zadanie inwestycyjne finansowane ze środków Programu Rządowego Polski Ład. Zadanie zostanie odebrane pod koniec grudnia i w związku z tym pod koniec grudnia będzie wystawiona faktura. Fakturę tą należy zaksięgować w koszty 2022 roku i wykazać ją w sprawozdaniu jako zobowiązanie roku 2022. Z konstrukcji Polskiego Ładu wynika, że płatność dokonana będzie po zaakceptowaniu naszego wniosku sporządzonego po odbiorze robót. W naszej sytuacji płatność nastąpi w styczniu 2023 r.

Czy musimy w związku z powstałym zobowiązaniem roku 2022 posiadać plan finansowy zarówno w roku 2022 jak i w 2023?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX