Czy w związku z połączeniem wyrobisk dwóch zakładów górniczych i wspólnym odwadnianiem części złóż tych zakładów konieczne jest wykonanie nowej dokumentacji hydrogeologicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z połączeniem wyrobisk dwóch zakładów górniczych i wspólnym odwadnianiem części złóż tych zakładów konieczne jest wykonanie nowej dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin, stanowiącej załącznik do wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwadnianie zakładu górniczego zgodnie z art. 407 ust. 4 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod.?

Dotychczas oba zakłady miały odrębne dokumentacje hydrogeologiczne i odrębne pozwolenia wodnoprawne na odwadnianie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX