Czy w związku z planowaną budową gazociągu średniego ciśnienia nastąpi zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nastąpi zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze w związku z planowaną budową gazociągu średniego ciśnienia (infrastruktura techniczna podziemna)?

Czy ze względu na to, że planowana inwestycja polega na położeniu gazociągu pod warstwą wegetacyjną, a po zakończeniu procesu inwestycyjnego grunt znowu będzie użytkowany rolniczo (zgodnie z przeznaczeniem), nie dojdzie do zmiany zagospodarowania terenu, a co za tym idzie - do zmiany przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX