Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 kwietnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2013 r.

PYTANIE

Uczniowski Klub Sportowy działający na podstawie decyzji powołującej Starosty jest stowarzyszeniem uczniów, rodziców i nauczycieli. Podstawowym celem działalności jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci w tym organizowanie imprez sportowych i turystycznych dla uczniów. Dochody stowarzyszenia to głównie dotacje budżetowe (ze starostwa) na zadania zlecone - organizowanie wyjazdów dla uczniów. Dotacje są wypłacane na konkretny wyjazd, którego koszt pokrywa w przeważającej części stowarzyszenie. Cześć kwoty pokrywają również rodzice dzieci.

Czy w związku z otrzymywanymi dotacjami na konkretny cel-wyjazd, stowarzyszenie musi zarejestrować się jako podatnik VAT i naliczyć VAT od otrzymanej dotacji?

Czy takie usługi jako usługi korzystają ze zwolnienia?

Jeśli nie, to jaka stawka podatku będzie miała tu zastosowanie?

Czy takie usługi wymagają ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej?

Jeśli taka działalność jest opodatkowana to czy najkorzystniejszym sposobem do rozliczeń będzie rozliczanie na zasadzie VAT-marża (jako podmiot świadczący usługi turystyczne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?