Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej umożliwiam klientom dokonywanie płatności za pomocą kart płatniczych. W ramach podpisanej umowy zawarłem umowę DCC (transakcja w walucie karty (ang. Dynamie Currency Conversion - dalej "DCC") umożliwia wybór waluty transakcji podczas płatności kartą.

Terminal automatycznie rozpoznaje zagraniczne karty płatnicze oraz ich walutę obcą. W związku z powyższym otrzymuję od spółki X comiesięcznie pewną kwotę pieniężną tytułem podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC. Przekazanie tej kwoty dokumentowane jest w formie noty uznaniowej wystawianej przez spółkę X na moją rzecz.

Czy zatem powinienem przyjąć, że świadczę na rzecz spółki X czynność opodatkowaną VAT i udokumentować tę czynność poprzez wystawienie na rzecz spółki X faktury VAT?

Dodam, iż obie firmy są czynnymi podatnikami VAT.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację