Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2015 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. zamierza sprzedać budynek biurowy trwale związany z gruntem. Grunt jest w wieczystym użytkowaniu. Budynek biurowy był wybudowany w 1970 r. (nabyty w raz z gruntem na własność w 1996 r. od Skarbu Państwa po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, które korzystało z majątku na podstawie leasingu od 1993 r. do 1996 r.). Wartość początkowa nieruchomości przedsiębiorstwa państwowego według karty środka trwałego (od 1970 r.) w dniu przyjęcia do użytkowania to 2.165.456,00 PLN (przed denominacją), pierwsze przeszacowanie urzędowe w 1983 r. (11.177.171,00). W międzyczasie były kolejne przeszacowania urzędowe wartości. Ostatnie przeszacowanie miało miejsce w 1995 na wartość 117.628,80 (po denominacji) już za czasów istnienia Spółki z o.o.

W związku z tym, że Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, majątek został nabyty w całości ze zlikwidowanego przedsiębiorstwa w leasingu od wojewody. W karcie inwentarzowej środka trwałego w 1995 r. spółki wpisano wartość początkową 117.628,80 zł i w umorzeniach 117.628,80 zł (przeszacowanie urzędowe), dlatego wartość bilansowa netto to 0,00. Spółka w 2011 r. zmodernizowała schody budynku na wartość 4.154,26 zł. Ustawa VAT nie definiuje wartości początkowej środka trwałego, ale się do niej odwołuje (art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. 2 ustawy VAT).

Czy wartość przeszacowana urzędowo w 1995 ujęta w księgach tj. 117.628,80 zł jest tą wartością początkową według ustawy od podatku dochodowym od osób prawnych?

Czy jednak jest to wartość "0,00", ponieważ nieruchomość została spłacona w leasingu?

Nie amortyzowano w spółce tej nieruchomości.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?