Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. przyznany ma decyzją zasiłek stały w kwocie 528,00 zł. Gospodarstwo domowe strony składa się z dwóch osób: strona i jego żona. Na dzień ustalania wysokości zasiłku stałego rodzina nie posiadała żadnego dochodu. W dniu 03 lipca 2019 r. podczas odwiedzin środowiska pracownik socjalny powziął informację o tym, że żona strony podjęła zatrudnienie od dnia 29.05.2019 r., i w dniu 10 lipca 2019 r. otrzyma wynagrodzenie za miesiąc czerwiec 2019 r. Żona strony oświadczyła, że nie zamierza udostępnić pracownikowi socjalnemu informacji o wysokości swojego wynagrodzenia.

W jaki sposób potraktować sprawę zasiłku stałego strony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?