Czy w związku z odejściem ze względu na stan zdrowia pracownik może rościć prawa do nagrody jubileuszowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik samorządowy został zatrudniony na podstawie powołania z dniem 01.02.2022r. Poprzedni pracodawca wypłacił odprawę emerytalną. Pracownik z dniem 30.03.2023 złożył pismo w sprawie rezygnacji ze stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia. Pracodawca wyraził zgodę. Zostało zawarte porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę z dniem 30.03.2023 r. Pracownik w sierpniu 2023 r. nabyłby prawo do nagrody jubileuszowej. Pracownik zwrócił się do pracodawcy o wypłatę nagrody jubileuszowej.

Czy w związku z odejściem ze względu na stan zdrowia pracownik może rościć prawa do nagrody jubileuszowej?

W piśmie w sprawie rezygnacji pracownik nie wskazał, że przechodzi na emeryturę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX