Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska -Górecka Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i brak możliwości wykonania badań dla pracowników z zakresu medycyny pracy otrzymaliśmy propozycję z przychodni o możliwości przeprowadzenia takich badań, a raczej wydłużenia terminu ważności badań on-line, jednak wiąże się to z przekazaniem skanów skierowań na badania pracowników z zakresu medycyny pracy w formie elektronicznej (szyfrowane skany skierowań z danymi pracownika) przez pracodawcę.

Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju pracodawca może wysyłać drogą elektroniczną szyfrowane skany skierowań pracowników dot. medycyny pracy z uwagi na możliwość przedłużenia terminu zdolności do pracy pracownika przez przychodnię, z którą pracodawca zawarł umowę na podstawie pisemnej zgody pracownika?

Czy w takiej sytuacji pracodawca powinien z tą przychodnią zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych? Jest to jedyna forma w jakiej na dzień dzisiejszy możliwe jest utrzymanie liczby pracowników i dopuszczenie ich do pracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?