Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kobieta dnia 1 czerwca 2016 r. wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Ww. osoba spełnia przesłanki ustawowe do przyznania ww. świadczeń. Ponadto w 2014 r. osiągała i osiąga nadal dochód z tytułu renty rodzinnej. Następnie osiągała dochód z tytułu zatrudnienia i zatrudnienie to trwa nadal. Oprócz powyższego w 2014 r. osiągała też dochód z tytułu zasiłku chorobowego w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca udzielił kobiecie prawo do urlopu wychowawczego na okres od 3 maja 2016 r. do 2 maja 2018 r.

Czy wobec powyższego w związku z nabyciem prawa do urlopu wychowawczego dochód osiągnięty w 2014 r. jest dochodem całkowicie utraconym, czy tutejszy organ powinien zrobić utratę dochodu osiągniętego z tytułu zatrudnienia, gdyż dochód z renty jest nadal osiągany?

Czy dochód osiągany z tytułu zasiłku chorobowego jest dochodem utraconym, skoro zgodnie z u.ś.r. utrata zasiłku chorobowego następuje po utracie zatrudnienia, a w powyższym przypadku zatrudnienie trwa nadal?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację