Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma prowadzi działalność produkcyjno-usługową, jest podatnikiem CIT oraz VAT i prowadzi księgi handlowe wg ustawy o rachunkowości. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą firma ponosi koszty nabycia drobnych artykułów spożywczych, takich jak: kawa, herbata, cukier, mleko, ciastka, popularne owoce, woda mineralna, soki itp. Przedmiotowe artykuły spożywcze przekazywane są nieodpłatnie, dla pracowników w godzinach pracy udostępniona jest woda mineralna zgodnie z przepisami BHP. Natomiast dla pracowników firmy, w związku z organizowaniem narad i spotkań zapewnione są napoje oraz drobny poczęstunek w postaci ciastek i owoców. Na spotkaniach tych omawiane są istotne sprawy z punktu widzenia bieżącej i przyszłej działalności firmy. Kawa i inny drobny poczęstunek jest także kupowany dla gości oraz potencjalnych klientów. Wszystkie opisywane przekazania napojów i drobnych artykułów spożywczych dokonywane są w związku z realizowanymi przez firmę czynnościami opodatkowanymi.

Czy w związku z nabyciem kawy, herbaty, mleka, drobnych artykułów spożywczych itp. firmie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?