Czy w związku z likwidacją przez radę gminy zakładu gmina przejmuje prawa i obowiązki wynikające z decyzji starosty... - OpenLEX

Czy w związku z likwidacją przez radę gminy zakładu gmina przejmuje prawa i obowiązki wynikające z decyzji starosty zezwalającej na zbieranie odpadów, jeżeli będzie prowadzić na tym samym terenie stację przeładunku odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2019 r.

PYTANIE

Samorządowy zakład budżetowy uzyskał w 2013 r. od starosty decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów. Od 2015 r. zakład prowadzi PSZOK.

Czy w związku z likwidacją przez radę gminy ww. zakładu gmina przejmuje prawa i obowiązki wynikające z decyzji starosty zezwalającej na zbieranie odpadów, jeżeli będzie prowadzić na tym samym terenie stację przeładunku odpadów, w której magazynowane będą zmieszane odpady komunalne?

Nadmieniam, że gmina samodzielnie odbiera odpady od mieszkańców z terenu gminy.

Czy w dacie likwidacji zakładu przedmiotowe zezwolenie wygaśnie?

Czy starosta powinien wygasić po tej dacie z urzędu zezwolenie?

W stosunku do kogo wszcząć postępowanie w sprawie wygaszenia, skoro zakład w momencie jego wszczęcia nie będzie istniał?

Czy zlikwidowany zakład może kartą przekazania odpadów przekazać zebrane przez niego odpady gminie, która będzie samodzielnie prowadzić na tym terenie PSZOK (działalność nie wymagającą uzyskania zezwolenia)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX