Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład prowadzący produkcję płytek ceramicznych posiada pozwolenie zintegrowane w zakresie prowadzenia instalacji do produkcji płytek ceramicznych za pomocą wypalania. Grunty, na których zlokalizowany jest zakład, to grunty rolne, które są oznaczone jako tereny różne bez oznaczonej kategorii. Dla gruntów, na których zlokalizowany jest zakład, nie jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w chwili obecnej wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera także raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych.

Czy w związku z koniecznością sporządzania raportów początkowych przy występowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego zakład powinien wystąpić z wnioskiem o zmianę przeznaczenia gruntów z rolnych na przemysłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?