Czy w związku z informacją o pobieranej emeryturze należy wydać decyzję o świadczeniach nienależnie pobranych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan przebywa w domu pomocy społecznej i pobierał zasiłek stały od II/23 po 560.16 zł, a od I/24 po 792,96 zł. Otrzymywał dotychczas zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie uzupełniające po 500 zł do V/24.

W III/24 nabył prawo do emerytury z ZUS, którą otrzymał z wyrównaniem i dodatkiem pielęgnacyjnym w V/24 (za III-IV-V) w wys. 955,69 zł za jeden miesiąc plus dodatek pielęgnacyjny 330,07 zł i świadczenie uzupełniające 500 zł do V/24. W maju został złożony wniosek o dalszą wypłatę świadczenia uzupełniającego.

W maju 2024 r. okazało się, że Pan pobiera emeryturę od X/23 z zagranicy w wysokości w przeliczeniu na złotówki ok. 600 zł. Dochód strony w maju 2024 po dodaniu dwóch emerytur przekracza kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku stałego.

Czy w związku z informacją o emeryturze pobieranej od X/2023 należy wydać decyzję o świadczeniach nienależnie pobranych od XI/23, bo po dodaniu zasiłku pielęgnacyjnego i emerytury z zagranicy około 800 zł przekraczało kryterium 776,00 zł, a od I /24 po zmianie kryterium znowu by się kwalifikował do wypłaty zasiłku stałego?

Jak to się ma do naliczenia odpłatności za DPS w tym okresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX