Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 19 kwietnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2016 r.

PYTANIE

Wnioskodawca wystąpił o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie likwidacji rowu oraz wykonywanie innych robót w związku z realizacją przedsięwzięcia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Należy dodać, że na wskazanym obszarze będą wykonywane urządzenia wodne oraz inne roboty, np. gromadzenie materiałów itp.

W związku z faktem, iż opłacie skarbowej podlega każdy rodzaj pozwolenia wodnoprawnego, to czy wnioskodawca ma dokonać opłaty za jedno, czy za dwa rodzaje pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację