Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej. Czy w związku z ogłoszoną epidemią koronowirusa oraz wynikającym z tego brakiem możliwości zapoznania się strony z aktami sprawy w urzędzie można przesłać stronie kopię akt sprawy za pomocą środków teleinformatycznych? Czy można wskazać stronie możliwość zapoznania się z aktami sprawy za pomocą środków teleinformatycznych w postanowieniu dotyczącym możliwości wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?