Czy w związku z dokonywaniem zwrotów towarów, których przesyłka została – w ramach usługi Smart – opłacona przez Allegro nie... - OpenLEX

Czy w związku z dokonywaniem zwrotów towarów, których przesyłka została – w ramach usługi Smart – opłacona przez Allegro nie powstają u sprzedawców przychody czy też będzie to pozostały przychód operacyjny spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. dokonuje sprzedaży i zakupu towarów za pośrednictwem Allegro. Platforma uruchomiła usługę SMART polegającą na tym, że kupujący wpłaca sprzedawcy tylko za towar bez kosztów przesyłki, a sprzedawca otrzymuje wpłatę łącznie z kosztami przesyłki i na taką kwotę wystawia fakturę. Patrząc od strony sprzedawcy - wystawia on fakturę na towar i koszty przesyłki i taką otrzymuje,patrząc od strony kupującego - faktura jest na towar z wysyłką, a nabywca płaci za sam towar. Za przesyłkę płaci ALLEGRO.

Czy wartość kosztów przesyłki uwzględnionej w fakturze zakupu Spółka jako nabywca zalicza do kosztów uzyskania przychodów, a momencie księgowania zapłaty na koncie rozrachunkowym różnicę w zapłacie stanowiącą wartość przesyłki odnosi do pozostałych przychodów operacyjnych?

Co w przypadku zwrotów u sprzedającego?

Zgodnie z formularzami i regulaminami Allegro, kupującemu zwraca się kwotę transakcji pomniejszoną o koszty przesyłki. Allegro nie daje możliwości zwrócenia im tej kwoty. Faktury korygujące dokumentujące zwrot towarów są fakturami "zerującymi". Uznać w związku z tym należy, że faktury korygujące dokumentujące zwrot towarów, których przesyłka została – w ramach usługi Smart – opłacona przez Allegro, korygowane powinny być do 0 zł. Towarzyszyć temu powinno zatem zmniejszenie przychodu sprzedawcy o, między innymi, koszty przesyłki opłacone przez Allegro (mimo, że faktycznie koszty te nie są nabywcy zwracane).

Czy w związku z dokonywaniem zwrotów towarów, których przesyłka została – w ramach usługi Smart – opłacona przez Allegro nie powstają u sprzedawców przychody czy też będzie to pozostały przychód operacyjny spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX