Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka cywilna, składająca się z dwóch wspólników A i B, najmuje dwa lokale. Na każdy lokal spółka poczyniła nakłady (inwestycja w obcy środek trwały). Spółka zamierza dokonać cesji umów najmu na wspólników (tzn. najem jednego lokalu przejdzie na wspólnika A, zaś najem drugiego lokalu przejdzie na wspólnika B).

Czy w związku z poczynionymi nakładami na lokale (przy których poczyniono nakłady) powstaną obowiązki w zakresie podatku VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?