Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor planuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka nie ma dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej ani wodociągowej, z informacji uzyskanych od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wynika, że nie planują budowy sieci aż do 2022 r. Zgodnie z ustaleniami planu na obszarze objętym planem dopuszcza się jako rozwiązanie zamienne lokalizację szczelnych zbiorników bezodpływowych, które powinny być zlikwidowane po realizacji miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. W zakresie zaopatrzenia w wodę zgodnie z zapisami planu ustala się obowiązek podłączenia wszystkich projektowanych obiektów do zbiorczej sieci wodociągowej - brak informacji o zakazie lokalizacji studni.

Czy w związku z brakiem istniejącej sieci wodociągowej można zatwierdzić projekt budowlany, w którym źródło wody będzie stanowiła studnia wykonana na działce inwestora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?