Nowość Czy w związku z art. 43 ust. 1 i 2 u.z.s. w okresie od 1 lipca do 22 grudnia miała miejsce eksploatacja bez koncesji, a starosta powinien zawiadomić właściwy nadzór górniczy w celu ustalenia opłaty podwyższonej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 9 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż, zmarł. Spadek po zmarłym nabyli wprost żona zmarłego oraz dwójka dzieci w tym syn, który jeszcze za życia Przedsiębiorcy ustanowiony został zarządcą sukcesyjnym (akt poświadczenia dziedziczenia). Zarządca sukcesyjny uzyskał decyzję potwierdzającą możliwość wykonywania decyzji koncesyjnej. W październiku syn zmarłego przedsiębiorcy występując już jako nowy podmiot gospodarczy poinformował starostę, że w dniu 30 czerwca aktem notarialnym w drodze podziału spadku i zniesienia współwłasności nabył wyłączne prawo do nieruchomości gruntowych, na których udokumentowane zostało złoże oraz do koncesji i informacji geologicznej. Wniosek o przeniesienie koncesji złożył 22 grudnia. Obecnie przedłożył staroście informację o ilości wydobytej kopaliny w okresie II półrocza, czyli okresie gdy wygasł już zarząd sukcesyjny, a nie było jeszcze złożonego wniosku o przeniesienie koncesji.

Czy w związku z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw - dalej u.z.s. w opisanej sytuacji w okresie od 1 lipca do 22 grudnia miała miejsce eksploatacja bez koncesji, a starosta powinien zawiadomić właściwy nadzór górniczy w celu ustalenia opłaty podwyższonej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX