Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 17 kwietnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Dział OPS realizujący świadczenia wychowawcze uzyskał informację od pracownika socjalnego (przeprowadzony wywiad), że dzieci, na które było pobierane świadczenie wychowawcze zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Od dnia 1 kwietnia 2020 r. rodzice nie sprawują opieki nad dziećmi.

Czy w związku z art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, OPS może wydać decyzję uchylającą rodzicom prawo do świadczenia wychowawczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?