Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani do 31 grudnia 2019 r. pobierała zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka. Orzeczenie o niepełnosprawności tego dziecka ważne było do 31 grudnia 2019 r. W miesiącu kwietniu 2020 r. Pani przesłała na adres e-mail Ośrodka orzeczenie o niepełnosprawności ww. dziecka z dnia 13 lutego 2020 r., gdzie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności odmówił zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych. Ponadto z przedmiotowego orzeczenia wynika, że wniosek do Powiatowego Zespołu złożony został 2 grudnia 2019 r.

Czy w opisanym przypadku, w związku z art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Organ winien wszcząć postępowanie w przedmiocie zmiany decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny?

Jeśli tak, to jaką należy wydać decyzję?

Czy w opisanym przypadku, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny do dnia wydania nowego orzeczenia, tj. za miesiąc styczeń i luty 2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?