Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka utworzyła w 2018 r. rezerwę na koszty związane ze składowaniem odpadów, co dopuszcza art. 137 ust. 3 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach i dokonała następujących księgowań: Wn odpowiednie konto w zespole 5 Koszty wg typów działalności oszacowane koszty związane z rekultywacją składowiska odpadów, Ma konto 64 Rozliczenia międzyokresowe kosztów - rezerwy na składowisko odpadów.

Czy w związku z art. 137 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach, mimo braku funduszu, tylko w związku z utworzeniem rezerwy na koszty związane z rekultywacją składowiska, środki pieniężne do wysokości rezerwy powinny być przelane na wyodrębniony rachunek bankowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?