Czy w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów należy podawać maksymalne masy, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 5 lit. b u.o. wyłącznie przewidywanych do przetwarzania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) – dalej u.o. należy podawać maksymalne masy, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 5 lit. b u.o. wyłącznie przewidywanych do przetwarzania?

Ze stanowiska Ministra Klimatu z dnia 26.05.2020 znak: DGO-I.055.127.2020.MC można wywnioskować, że skoro odpady powstające z przetwarzania odpadów, a więc odpady wytworzone w wyniku danego procesu przetwarzania, stanowią inny rodzaj odpadu niż odpady poddawane przetwarzaniu i jeżeli odpady wytworzone powstałe z przetworzenia odpadów pozostają w miejscu wytworzenia, to mamy do czynienia z magazynowaniem wstępnym i wówczas nie mamy podstaw prawnych do ustanawiania zabezpieczenia roszczeń.

Czy analogicznie nie ma podstaw, aby w zezwoleniu na przetwarzanie nie podawać maksymalnych mas odpadów powstających w wyniku przetworzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX