Czy w zawiadomieniu o wynikach postępowania należy podać wszystkie podstawy prawne, w oparciu o które wyeliminowano oferty? - OpenLEX

Czy w zawiadomieniu o wynikach postępowania należy podać wszystkie podstawy prawne, w oparciu o które wyeliminowano oferty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trakcie postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji wystąpiła konieczność przedłużenia terminu związania ofertą. Wezwanie otrzymali wszyscy wykonawcy, również ci których oferty będą podlegały odrzuceniu. Jeśli wykonawcy, których oferty podlegają odrzuceniu dodatkowo nie wyrażą zgody na przedłużenia terminu związania ofertą, należy odrzucić ich ofertę z dwóch artykułów - art. 226 ust. 1 pkt 12 i np. 226 ust. 1 pkt 6?

Czy dwie podstawy odrzucenia wymieniamy w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, jako przyczyny odrzucenia tej oferty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX