Czy w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany lub uchylenia z urzędu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, zamieszcza się pouczenie o prawie do wniesienia ponaglenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany lub uchylenia z urzędu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, zamieszcza się pouczenie o prawie do wniesienia ponaglenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access