Czy w zamówieniu na dostawę książek do bibliotek szkolnych można stosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert? - OpenLEX

Czy w zamówieniu na dostawę książek do bibliotek szkolnych można stosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: SASIN ALEKSANDRA
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę książek do bibliotek szkolnych zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 p.z.p. może zastosować jedno kryterium oceny ofert - cenę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX