Czy w załączniku nr 1 do zezwolenia na pracę należy wykazać co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Chcemy zatrudnić cudzoziemca, który posiada kartę pobytu i pozwolenie na pracę u innego pracodawcy. Wystąpiliśmy do urzędu pracy o oświadczenie oraz o informację starosty. Pracownik ma być zatrudniony na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1/2 najniższej krajowej (tak też miał udzielone pozwolenie na pracę u poprzedniego pracodawcy).

Czy wystawiając załącznik 1 do wniosku o pozwolenie na pracę, musimy wykazać wynagrodzenie co najmniej najniższa krajowa zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy wskazać faktyczną kwotę wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX