Nowość Czy w zakresie spraw z ubezpieczeń społecznych obowiązuje zasada "nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit"?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w zakresie spraw z ubezpieczeń społecznych obowiązuje zasada Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit – Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda? Chodzi o kasację od wyroku sądu II instancji złożoną tylko przez powoda dotyczącą odwołania od decyzji o zwrot zasiłków

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX