Czy w zakresie drogi gminnej możliwe jest wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wojewoda decyzją z 2004 r. o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej (polegającej na rozbudowie istniejącej drogi) wydaną w oparciu o specustawę drogową dokonał podziałów nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa. GDDKiA nie zrealizowała planowanej inwestycji. Obecnie gmina chce wybudować drogę gminną w pasie terenu, który został wywłaszczony decyzją wojewody oraz poza tym pasem. W tym celu planuje wystąpić do starosty o decyzję zrid.

Czy jest możliwe wydanie takiej decyzji?

Czy należy odmówić jej wydania, a jeśli tak - na podstawie którego przepisu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX