Czy w zaistniałej sytuacji mamy do czynienia z przygotowaniem odpadów do ponownego użycia i kontrola WIOŚ nie będzie wymagana?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma wystąpiła z wnioskiem na przetwarzanie odpadów złomu (głównie będą to arkusze blach, kształtowniki, druty i pręty) w procesie odzysku R12. W wyniku sprawdzenia, oczyszczenia odpady metalowe będą spełniały kryteria jakościowe jak dla nowych produktów.

Czy w zaistniałej sytuacji mamy do czynienia z przygotowaniem odpadów do ponownego użycia i kontrola WIOŚ nie będzie wymagana?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX