Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w zadaniowym systemie czasu pracy obowiązuje pojęcie doby pracowniczej?

Pracownikom zatrudnionym w tym samym zakładzie w podstawowym systemie czasu pracy świadczącym pracę w godz. 7:00-15:00, doba pracownicza rozpoczyna się o godz. 7:00 rano i kończy o godz. 6:59 następnego dnia. Przykład:u pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie wystąpiły godziny nadliczbowe w godz. 19:00-1:00. W nocy w dniu 27 marca-pracodawca odnotowałby 6 godzin nadliczbowych dobowych jeszcze w dobie 27 marca, a nie 28 marca, w tym 2 godziny 50%, 4 godziny 100% (pora nocna 21:00-5:00) lub oddałby 6 godzin wolnych na wniosek pracownika i wypłaciłby dodatkowo dodatek 20% za 4 godziny pracy w porze nocnej.

Jak się to ma do pracowników zatrudnionych w systemie zadaniowym?

Przykład: pracownik świadczył pracę z 27 na 28 marca oraz z 30 na 31 marca w godz.18:00-7:00 rano. Pracodawca powinien więc wypłacić 20% dodatku za 16 godzin pracy (pora nocna 21:00-5:00), gdyż w pozostałe dni pracownik sam ustawił pracę tak, aby pracować przeciętnie 40 godzin tygodniowo.Pracownik ten pyta, jak prawidłowo rozliczać dobę pracowniczą.

Czy liczyć ją zawsze od 24:00 danego dnia do 24:00 drugiego dnia?

Nie zawsze pracownik ten rozpoczyna pracę o godz. 7:00 rano. pracownik ten rozlicza się z wykonanych zadań i przedkłada to szefowi rozpisując godziny po to, aby pokazać, że mieści się w normie dobowej i średniotygodniowej. I tak, np. 25 marca w sobotę pracował 8 h, 27 marca rozpisał, że pracował od 18:00 do 24:00 (6h), 28 marca od 24:00 do 7:00 (7h), 29 marca od 9:00 do 15:00 (6h), 30 marca od 18:00 do 24:00 (6h), 31 marca od 24:00 do 7:00 (7h).

Czy pracownik ten prawidłowo rozumie i rozlicza dobę pracowniczą?

Co, gdyby miały wystąpić godziny nadliczbowe?

Jak pracodawca miałby je odnotować, skoro nie do końca wiadomo, kiedy rozpoczyna się, a kiedy kończy doba pracownicza?

Czy wtedy za każdym razem pracownik musi wykazać, o której godzinie zaczął pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?