Czy w zadaniowym systemie czasu pracy dopuszcza się zatrudnianie dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ze względu na to, że w zadaniowym systemie czasu pracy ustawodawca dopuszcza prowadzenie ewidencji czasu pracy z pominięciem wskazywania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, to można uznać, że dopuszcza się zatrudnianie dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX