Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w wypadku zagospodarowania na potrzeby własne wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

W ramach prowadzonej działalności zakład posiada własne ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody. W trakcie eksploatacji SUW powstają tzw. wody popłuczne. Zgodnie z kwalifikacją z ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod. jest to ściek przemysłowy. Zakład w ramach planu optymalizacji gospodarowania wodami i ściekami zamierza przeprowadzić następującą inwestycję - utworzenie powierzchniowego, szczelnego i bezodpływowego zbiornika na wody deszczowe i popłuczne. W zakresie utworzenia zbiornika zakład posiada już pozwolenie wodnoprawne - utworzenie zbiornika do gromadzenia wód opadowych. Docelowo zakład planuje czerpać wodę z przedmiotowego zbiornika do celów produkcyjnych przed uprzednim oczyszczeniem w nowym SUW.

Jakie uregulowania prawne są niezbędne do wykorzystania powstałych wód popłucznych, które mają być przepompowane do przedmiotowego zbiornika?

Wody mają być wykorzystane do nawadniania upraw rolnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?