Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły złożył rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora szkoły w dniu 04.01.2018 r. do organu prowadzącego. Organ prowadzący uchwałą przyjął wymówienie dyrektora i uznał, że z dniem 31.04.2018 r. ww. osoba nie będzie już pełniła funkcji dyrektora. W między czasie pracownik z dniem 22.01.2018 r. przedłożył zwolnienie lekarskie, które kontynuował do dnia 22.06.2018 r. Naliczono podstawę zasiłku chorobowego na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W skład wynagrodzenia wchodziły takie składniki jak: wynagrodzenie zasadnicze, wysługa lat, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatek motywacyjny przyznany do dnia 28.02.2018 i dodatek kierowniczy na stanowisku dyrektora szkoły do 31.04.2018 r. zgodnie z uchwałą organu prowadzącego. Czy w wynagrodzeniu za czas choroby w okresie od 01.03.2018 r. należało wyłączyć z podstawy składnik dodatku motywacyjnego? Czy podstawa zasiłku nie powinna ulec zmianie? Analogicznie jak należało postąpić z wysokością zasiłku od 01.05.2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację