Czy w wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat... - OpenLEX

Nowość Czy w wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za 2022 r. można do obliczeń wykorzystać dane z pomiarów z 2020 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład posiada pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, w którym została określona maksymalna emisja zanieczyszczeń pyłem ogólnym, pyłem PM10 oraz PM2,5. W zakładzie zostały zrobione pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń z kilku emitorów w 2020 r. przez akredytowaną firmę.

Czy w wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za 2022 r. można do obliczeń wykorzystać dane z pomiarów z 2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX