Czy w wykazie należy ująć dane dotyczące emisji substancji chemicznych podczas układania masy bitumicznej? - OpenLEX

Czy w wykazie należy ująć dane dotyczące emisji substancji chemicznych podczas układania masy bitumicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji masy bitumicznej i na tej podstawie jest liczona opłata.

Czy w wykazie zawierającym informacje i dane o rodzajach i wielkości emisji lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz wysokości należnych opłat należy ująć dane dotyczące emisji substancji chemicznych podczas układania masy bitumicznej, tj. emisji nie z instalacji tylko z miejsca korzystania ze środowiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX