Czy w wykazach pracowników starostw sporządzanych na podstawie nowego Prawa wodnego należy umieścić pracowników, którzy w dalszym ciągu będą wykonywać zadania z zakresu ochrony środowiska w starostwie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2017 r.

PYTANIE

W jaki sposób należy interpretować art. 542 ust. 7 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej n. pr. wod.?

Czy starosta musi umieszczać w wykazach, o których mowa w art. 542 ust. 6 n. pr. wod., jakie należy przesłać do Ministra Środowiska, pracowników, którzy wykonują inne zadania będące w kompetencji starostów z zakresu ochrony środowiska (np. z leśnictwa, odpadów itp.) i dalej te zadania będą wykonywać w starostwie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access