Czy w ustawie prawo wodne znajduje się przepis regulujący, kto ponosi odpowiedzialność za treść, obliczenia i wyniki zawarte we wniosku o pozwolenie wodnoprawne i w operacie wodnoprawnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w ustawie prawo wodne znajduje się przepis regulujący, kto ponosi odpowiedzialność za treść, obliczenia i wyniki zawarte we wniosku o pozwolenie wodnoprawne i w operacie wodnoprawnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX